the Flag of poland in the world map.jpg

PERSPEKTYWA POLSKA // POLISH PERSPECTIVE

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu pandemii koronawirusa na polskich naukowców w kontekście genderowym. Naszym celem jest zebranie doświadczeń polskich badaczy i badaczek, w tym doktorantów i doktorantek, biorąc pod uwagę polski kontekst kulturowy, polityczny, społeczny i ekonomiczny, sytuację bieżacą oraz realia polskiego szkolnictwa wyższego. 

The main goal of the project is to investigate the gender impact of the coronavirus pandemic on Polish scientists. Our aim is to collect the experiences of Polish scholars and researchers, including doctoral students and researchers, taking into account the context of Polish cultural, political, social and economic realities, current situation context of Polish higher education.

 

ETYKA // ETHICS

Nasze badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji ds. etyki badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Our study received ethical approval from the UITM (Rzeszow) ethics committee.

 

ZESPÓŁ BADAWCZY //
TEAM MEMBERS

tutor1_edited.jpg

IWONA LEONOWICZ-BUKAŁA

Kierowniczka Zespołu // 
Principal Investigator

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska). Jej aktualne badania skoncentrowane są na mediach I komunikacji, w szczególności wpływie technologii internetowych na społeczeństwo i jednostki, współczesnych migracjach, pracownikach naukowych i produktywności naukowej.

Ph.D. (social sciences in the field of political science, communication, cultural studies). Assistant Professor at the University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland. Her current research focuses on media studies and communication, especially the impact of online technologies on society and individuals, contemporary migration, academics and research productivity.

Monika_S-P%202_ma%C5%82e_edited.jpg

MONIKA STRUCK-PEREGOŃCZYK

Badaczka //
Co-Investigator

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół studiów o niepełnosprawności, szkolnictwa wyższego i produktywności naukowej.

Ph.D. (social sciences in the field of political science), an Assistant Professor at the University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland. Her current research focuses on disability studies, higher education and research productivity.

Zdj%C4%99cie_edited.jpg

OLGA KUREK-OCHMAŃSKA

Badaczka //
Co-Investigator

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki szkolnictwa wyższego, komunikacji społecznej, rynku mediów w Polsce, systemów medialnych, metodologii badań społecznych i socjologii migracji.

Ph.D. (social sciences in the field of political science and sociology), an Assistant Professor at University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland. Her current research focuses on higher education, academics, highly-skilled migration, and media studies.

IMG_7861_edited.jpg

AGATA A. LAMBRECHTS

Badaczka //
Co-Investigator

Doktor nauk społecznych w zakresie szkolnictwa wyższego. Pracownik naukowy (Postdoctoral Researcher) na Università della Svizzera italiana, Lugano, Szwajcaria. Jej obecne badania koncentrują się na zagadnieniach z zakresu zarzadzania i polityka szkolnictwawyższego w Europie, studiów doktoranckich i karier akademickich.

Ph.D. (social sciences in the field of education). Postdoctoral Researcher at the università della svizzera italiana, Lugano, Switzerland. Her current research focuses on issues of higher education governance and policies in Europe, as well as doctoral training and academic careers.